Utbildning, föreläsningar och konsultation inom HRHär finns ett urval av mina kurser

Rekrytering för HR eller chefer


Mitt fokus inom rekrytering är den svåra bedömningsdelen. Jag ger utbildning och rådgivning kring val av urvalsmetoder, hur vi bedömer den information vi får in av våra kandidater, hur vi kan tolka testresultat, och inte minst hur vi genomför effektiva intervjuer där bedömningen ligger i centrum. Beroende på vad du behöver hjälp med inom rekryteringsområdet bygger vi kursen tillsammans. 


Bland det jag brinner allra mest för är att hjälpa våra chefer att hålla bra intervjuer som ger dem ett gott beslutsunderlag inför vem som ska anställas.

Rekrytering för HR eller chefer


Mitt fokus inom rekrytering är den svåra bedömningsdelen. Jag ger utbildning och rådgivning kring val av urvalsmetoder, hur vi bedömer den information vi får in av våra kandidater, hur vi kan tolka testresultat, och inte minst hur vi genomför effektiva intervjuer där bedömningen ligger i centrum. Beroende på vad du behöver hjälp med inom rekryteringsområdet bygger vi kursen tillsammans. 


Bland det jag brinner allra mest för är att hjälpa våra chefer att hålla bra intervjuer som ger dem ett gott beslutsunderlag inför vem som ska anställas.

InspirationsföreläsningarFöreläsningar för hela organisationen, eller för chefer inom verksamheten. Exempel på områden som kan behandlas är:

  • Organisationskultur och värderingar
  • Ledarskap och medarbetarskap
  • Bedömning av nuvarande och framtida medarbetare
  • Personlighet och hur den påverkar vårt samspel på arbetsplatsen