Om konsulten

En erfaren utbildare och föredragshållare med fokus på förändring


Nils har arbetat både på djupet och på bredden inom HR undermånga år Han har en deltidsanställning på Södertörns Högskola, där han undervisar på Personalvetarprogrammet. Övrig tid delar han mellan olika uppdrag, främst inom Personalförsörjning, organisationskultur, Ledarskap och Teamutveckling. 

Nils historia


1994

1996

1999

2001

2004

2014

Personalchef i resebranschen

Outplacementkonsult på Proffice.

Arbetade med större avvecklingsprojekt, främst inom statliga bolag och banksektorn.

Rekryteringskonsult på Svenskt PA forum

Fokus på rekrytering av HR-personer.

VD för PALAKOM

Drev ett utbildningsföretag, specialiserat inom HR och Lön.

Nils Hallén Konsult AB

Egen verksamhet med fokus på utbildningar och förelsäningar inom rekrytering, ledarskap och teamutveckling.

Södertörns Högskola

Adjungerad lärare på Personalvetarprogrammet.

Ansvarig för kursen "Personalförsörjning och Kompetensutveckling"